link do bip
   

  IV

  V

  VI

  0

  I

  II

III

PONIEDZIAŁEK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Religia

Jęz. polski

Muzyka

Przyroda

Technika

W-f

 

Historia

Jęz. angielski

Przyroda

Jęz. polski

W-f

WDŻ (II)

Jęz. polski

Przyroda

Jęz. angielski

Religia

Koło polon.

KN Bętk.

Zaj.edukacyjne

Religia

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

-----------

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

KN Jancz.

---------------

 

Jęz. angielski

Zaj.edukacyjne

Religia

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

KN Jancz.

 

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Jęz. angielski

KN Anton.

---------------

  WTOREK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jęz. polski

Matematyka

Przyroda

Jęz. ang.

W-f

Religia

Matematyka

Przyroda

Jęz. polski

Plastyka

Technika

Zaj. komp.

 

Religia

Jęz. polski

Matematyka

Przyroda

Historia

Plastyka/WDŻ

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

----

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Jęz. angielski

Zaj.edukacyjne

Religia

----

 

Zaj.edukacyjne

Religia

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj. komp.

----

Z.edukacyjne

Jęz. angielski

Z.edukacyjne

Religia

Z.edukacyjne

KN Dogad.

  ŚRODA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Historia

Przyroda

Jęz. polski

Jęz. ang.

Matematyka

-----

Przyroda

Jęz. polski

Matematyka

Muzyka

Jęz. ang.

W-f

 

Jęz. polski

Jęz. angielski

Przyroda

Matematyka

W-f

KN Anton.

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Jęz. angielski

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

----

 

Zaj.edukacyjne

Zaj edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

------

 

Jęz. angielski

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

----

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

KN Dogad.

 

  CZWARTEK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Matematyka

Jęz. polski

Jęz. ang.

Zaj. komp.

Godz.wych.

-------

Religia

W-f

Jęz. polski

Jęz. ang.

Religia

Matematyka

 

Jęz. polski

Matematyka

Historia

Jęz. polski

W-f

W-f

 

Zaj.edukacyjne

Religia

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

----

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Religia

Zaj.edukacyjne

KN Woźniak

-----

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Eduk. plast.

Zaj.edukacyjne

KN Sobczyk

-----

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Religia

Zaj. komp.

---

  PIĄTEK

1.

2

3.

4.

5.

6.

KN Bętkowska

Jęz. polski

Plastyka

Matematyka

W-f

W-f

Godz. wychow.

W-f

Matematyka

Jęz. polski

Historia

KN Sob.

Matematyka

Jęz. angielski

Jęz. polski

W-f

Matematyka

Godz. wych.

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Jęz. angielski

Zaj.edukacyjne

-------

 

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Jęz. angielski

Zaj.edukacyjne

KN Woźniak

----

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

Zaj.edukacyjne

----

----

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

Z.edukacyjne

-----

-----