link do bip

KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Termin

Zadanie

1 września 2014 r.

Rozpoczęcie roku   szkolnego

8 września / 22 września 2014 r.

 

Zebrania z   rodzicami

17 października   2014 r.

Uroczystości   związane z Dniem Edukacji Narodowej

17 października   2014 r.

7 rocznica nadania imienia szkole

Uroczystość pasowania uczniów klasy I

1 listopada 2014   r.

Wszystkich   Świętych

listopad 2014 r.

Zebrania z   rodzicami

23 grudnia 2014   r.–1 stycznia 2015 r.

Zimowa przerwa   świąteczna

styczeń 2015r.

Procedura   wystawiania ocen śródrocznych

styczeń 2015 r.

Posiedzenie   klasyfikacyjne rady pedagogicznej

styczeń 2015 r.

Zebranie z   rodzicami

2 -15   lutego 2015 r.

Ferie zimowe

marzec 2015 r.

Rekolekcje

marzec 2015 r.

Dzień otwarty dla rodziców

2–7 kwietnia 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian szóstoklasistów

kwiecień 2015 r.

Zebrania z   rodzicami

kwiecień 2015r.

Dni otwarte   szkoły

1 i 3 maja 2015 r.

Dni ustawowo   wolne od zajęć

czerwiec 2015 r.

Dodatkowy termin   sprawdzianu szóstoklasistów

czerwiec 2015 r.

Dzień otwarty   dla rodziców

czerwiec 2015 r.

Procedura   wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych

czerwiec 2015 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

czerwiec 2015 r.

Odebranie z   okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczeń o wynikach sprawdzianu   szóstoklasistów

czerwiec 2015 r.

Przeprowadzenie   egzaminów klasyfikacyjnych

26 czerwca 2015   r.

Uroczyste   zakończenie roku szkolnego

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2014 r.,
  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2014 r.,
  • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2014 r.,
  • Nowy Rok – 1 stycznia 2015 r.,
  • Trzech Króli – 6 stycznia 2015 r.,
  • Poniedziałek Wielkanocny –    2015 r.,
  • Święto Pracy – 1 maja 2015 r.,
  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2015 r.,
  • Boże Ciało – 4 czerwca 2015 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

10 listopada 2014 r.

22 grudnia 2014 r.

2 stycznia 2015 r.

1 kwietnia 2015 r.

5 czerwca 2015 r.

25 czerwca 2015 r.

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice mogą przysłać dziecko do szkoły. Nauczyciele w tym czasie zapewniają opiekę.