link do bip

Język   polski

 

mgr   Mariola Bętkowska

Język   angielski

 

mgr   Beata Jańczy

Matematyka

 

mgr   Aleksandra Antoniewicz

Historia

 

mgr   Grażyna Sobczyk

Przyroda

 

mgr   Grażyna Sochacka

Muzyka

 

mgr   Łukasz Marciniak

Plastyka

 

mgr   Łukasz Marciniak

Zajęcia   komputerowe

 

mgr   Aleksandra Antoniewicz

Zajęcia   techniczne

 

mgr   Beata Jańczy

Wychowanie   fizyczne

 

mgr   Łukasz Marciniak

Religia

 

lic.   Jadwiga Janczewska

Wychowanie   do życia w rodzinie

 

mgr   Grażyna Sobczyk

Wychowanie   wczesnoszkolne

mgr   Ewa Dogadalska

mgr   Grażyna Sobczyk

mgr   Sławomira Woźniak

 

Wychowanie   przedszkolne

mgr   Joanna Robakowska

mgr   Jolanta Woźniak