link do bip

 

 


 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli Państwa Szkoły do 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym
p.t. "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz".
Uprzejmie prosimy nauczycieli i wychowawców do
poinformowania i zachęcenia uczniów oraz ich rodziców
do skorzystania z naszej oferty.

Termin nadsyłania prac wyznaczony jest na dzień 3 września,
a rozdanie nagród na 11 września b.r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie,
do którego dołączone są zgody rodziców/opiekunów.

Mamy nadzieję, że obecna trudna sytuacja
spowodowana pandemią koronawirusa
nie przeszkodzi temu przedsięwzięciu.

REGULAMIN KONKURSU

Z poważaniem,
Krzysztof Optołowicz

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie  z dnia na dzień, zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.


Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.


W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbyła się tradycyjna uroczystość związana z zakończeniem roku szkolnego, ale w sposób szczególny chcieliśmy pożegnać naszych ósmoklasistów, od dziś już absolwentów Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem.


Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego delegacja uczniów klasy ósmej złożyła kwiaty pod obeliskiem patrona szkoły gen. Władysława Andersa. Następnie głos zabrała pani dyrektor-Grażyna Sochacka, która podziękowała uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom za wspólne miesiące nauki i pracy oraz pogratulowała osiągniętych sukcesów, wyrażając dumę i zadowolenie.


W tym wyjątkowym dla nas dniu swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Katarzyna Erdman – Burmistrz Krośniewic, która wręczyła nagrodę Burmistrza Krośniewic dla uczennicy, która w minionym roku szkolnym otrzymała najwyższą średnią ocen. Nagrodę otrzymała uczennica klasy ósmej -Magdalena Kaczmarek, a jej rodzice przyjęli list gratulacyjny.


Następnie odbyło się wręczenie świadectw i nagród dla uczniów klasy ósmej, a później już jako absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Delegacja uczniów klasy siódmej pożegnała swoich przyjaciół wręczając upominki i życząc powodzenia w nowych szkołach zajmując tym samym miejsce najstarszej klasy w naszej podstawówce.


Swoich uczniów pełen wzruszenia pożegnał również wychowawca klasy –Łukasz Marciniak, a w imieniu ósmoklasistów głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego-Magdalena Kaczmarek.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenie w nowych szkołach…


Pozostałe świadectwa nauczyciele wręczali swoim uczniom w wyznaczonych w szkole miejscach i czasie. Wszystkim uczniom życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji.

 

 

tekst: Aleksandra Antoniewicz

zdjęcia: Julita Szczepankiewicz

  

 

 


 


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem wraz z Radą Pedagogiczną dziękuje serdecznie wszystkim Rodzicom oraz Naszym Wspaniałym Uczniom za trudną i niezwykle sumienną pracę w roku szkolnym 2019/2020.


 

Wiemy, że był to czas wymagający zaangażowania, pełen niepewności, jednak udało się wspólnie dotrzeć do szczęśliwego zakończenia roku szkolnego i osiągnąć wspaniałe wyniki w nauce.

 


Ósmoklasistom życzymy dokonania trafnych wyborów edukacyjnych i samych sukcesów, wszystkim pozostałym uczniom dziękujemy za współpracę w tym roku szkolnym.

 


Do zobaczenia we wrześniu!

 INFORMACJA


 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26.06.2020 r. Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw zamieszczony zostanie na dysku klasy w folderze-Zakończenie roku szkolnego.

 

Prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa. Po świadectwo podchodzi dziecko lub rodzic. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

 

 

 

Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

im. gen. Władysława Andersa w Nowem

 

 

 DODATKOWE DNI WOLNE

 

Dodatkowe dni wolne dla uczniów od zajęć dydaktycznych 
(przerwa w kształceniu na odległość)
12 czerwiec
16 czerwiec
17 czerwiec
18 czerwiec
24 czerwiec
25 czerwiec

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

16,17,18. 06.2020 R.

 GŁOSUJMY !!!

 ZWROT WYPOŻYCZONYCH LEKTUR I KSIĄŻEK

 

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych lektur i pozostałych książek (z wyłączeniem podręczników).

 

 

 

Zapraszamy do zwrotu wypożyczonych lektur i książek w następujących terminach:

 

 

 

1.06. 2020 r. poniedziałek  godz. 9.00 – 13.00

 

2.06.2020 r. wtorek godz. 9.00 – 12.00

 

3.06. 2020 r. środa godz.  12.00 – 15.00

 

4.06. 2020 r. czwartek godz. 9.00 – 11.00

 

5.06. 2020 r. piątek godz. 9.00 – 12.00

 

 

 

Proszę o zapoznanie się z  procedurami bezpieczeństwa podczas zwrotu  książek  do biblioteki ---> pobierz plik.

 

 

 

W najbliższym czasie zostanie podany szczegółowy harmonogram zwrotu podręczników, zawierający oddzielne godziny zwrotów dla każdej klasy.

 

 

 

Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

 

im. gen. Władysława Andersa w Nowem

DZIEŃ DZIECKA

Pogody w sercu i samych wspaniałych ocen życzą Wam, drodzy uczniowie,

dyrektor i nauczyciele. 


KONSULTACJE DLA KLAS IV-VII


 

Od 1 czerwca 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.  uczniowie klas IV-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje są dobrowolne  dla ucznia.

 

Uczeń ma obowiązek zapoznać się z warunkami uczestnictwa  w konsultacjach.

 

W związku z ograniczeniami liczebności grup zamiar skorzystania z konsultacji należy zgłosić telefonicznie wychowawcy klasy.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dzieciom jak i pracownikom, prosimy   o przestrzeganie określonych przez szkołę warunków uczestnictwa w konsultacjach.  ( do pobrania na stronie Wirtualny Dysk klasy ).

 

Warunkiem uczestnictwa ucznia w konsultacjach jest wypełnienie deklaracji, ankiety  przez rodziców/opiekunów ucznia.

 

 

Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem
KOMUNIKAT KLASY I-III


 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem Nr 21/2020 z dnia 25 maja 2020 r. oraz po przeprowadzonej diagnozie wśród rodziców  dotyczącej uruchomienia pracy w klasach I - III,  w uzgodnieniu z organem prowadzącym zawieszam zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w okresie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.

 

  Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego zawieszenia zajęcia nadal  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Grażyna Sochacka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem
KOMUNIKAT ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

 

  Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem Nr 20 /2020 z dnia 25 maja 2020 r. oraz  po przeprowadzonej diagnozie wśród rodziców  dotyczącej uruchomienia pracy oddziałów przedszkolnych,  w uzgodnieniu z organem prowadzącym zawieszam zajęcia opiekuńczo -wychowawcze w okresie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.

 

  Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego zawieszenia zajęcia nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


 

Grażyna Sochacka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem
KOMUNIKAT


Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji  do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej MEN


 

Z poważaniem

 

Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w NowemKOMUNIKAT


 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych


Szczegółowe informacje na stronie internetowej MEN


 

Z poważaniem

 

Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem
KOMUNIKAT DLA ÓSMOKLASISTÓW

KONSULTACJE W SZKOLE


 

Od  25 maja 2020 roku umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII.

 

Harmonogram spotkań z nauczycielami przedstawi wychowawca klasy.

 

 

 

Proszę o zapoznanie się z załącznikiem:

 

 

 

1. Wytyczne GIS, MZ i MEN.

 

Z poważaniem

 

Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem
SZANOWNI PAŃSTWO !!!


 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  o  możliwości uruchomienia od 25 maja 2020 roku zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I -III w szkołach podstawowych  proszę o decyzję, czy Państwa dziecko wymaga opieki na terenie szkoły.

 

Wobec powyższego komunikatu proszę o wypełnienie przedłożonego Państwu w załączeniu oświadczenia i dostarczenie go drogą elektroniczną do Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem na adres:sekretariat@spnowe.krosniewice.pl lub dyrektor@sp-nowe.krosniewice.pl w terminie do dnia 21.05. 2020 r. (czwartek) do godz. 9.00 .

 

Proszę dodatkowo zapoznać się z wytycznymi Głównego Inspektoratu Państwowego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, które również przekazuję w załączeniu.


 

Z poważaniem

 

Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem


 

Załączniki:

 

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna;
  2. Oświadczenie rodzica;
  3. Oświadczenia i deklaracja dotyczące procedur bezpieczeństwa w szkole.

 KOMUNIKAT-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem uprzejmie prosi Rodziców o dokonanie pisemnego zgłoszenia powrotu dziecka do oddziałów przedszkolnych do dnia 21 maja 2020 r. (czwartek) do godz. 12.00 zgodnie z załączonym oświadczeniem.( pobierz oświadczenie)


Z poważaniem

Grażyna Sochacka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem
OBCHODY 50 ROCZNICY ŚMIERCI

GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA


 

Z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego krośniewickie obchody śmierci gen. W. Andersa miały skromniejszy wymiar. Nie umniejszyło to jednak rangi wydarzenia. We wtorek, 12 maja 2020 r. delegacja społeczności krośniewickiej w składzie burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, dyrektor Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Krośniewicach Małgorzata Przygodzka oraz delegacja Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w osobach dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowem Grażyna Sochacka i Dawid Gaik upamiętniły postać  Generała. Kwiaty złożono w miejscach związanych z jednym z najważniejszych dowódców XX wieku.: „Andersówce”, pomniku na skwerze miejskim  oraz przy obelisku przy Szkole Podstawowej w Nowem. W godzinach okołopołudniowych kwiaty przy postumencie dowódcy II Korpusu złożyła delegacja ze Starostwa Powiatowego, a w godzinach popołudniowych przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

W związku z brakiem możliwości oddania hołdu wielkiemu Polakowi w miejscu Jego pochówku – na Monte Cassino – do  Krośniewic przyjechała delegacja z Warszawy reprezentowana  przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka i prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra Jarosława Szaraka. W uroczystościach uczestniczył również dyrektor Oddziały IPN w Łodzi doktor hab. Dariusz Rogut. Goście podkreślali doniosłość dokonań wojskowych zwycięskiego dowódcy spod Monte Cassino.  Prezes IPN dr Jarosław Szarek przypomniał, że gen. Władysław Anders nazywany jest ostatnim hetmanem Rzeczpospolitej Jagiellońskiej.

Julita Szczepankiewicz UWAGA KONKURS! TERMIN DO 18 MAJA


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi Filia w Kutnie oraz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie zapraszają uczniów klas I – VIII do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek 2020 pod hasłem „Zawsze do niej powracam – okładka mojej ulubionej książki”.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI i VII - VIII.

Warunkiem uczestnictwa jest narysowanie pracy plastycznej przedstawiającej okładkę swojej ulubionej książki. Praca wykonana może być na dowolnym formacie i dowolną techniką. Uczestnik wykonuje zdjęcie pracy. Fotografię przesyła na adres mailowy nauczycieli bibliotekarzy, który oceniają i przesyłają 5 najlepszych prac Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie prześlijcie zdjęcie wykonanej pracy na adres geogr.spnowe@gmail.com z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Termin przyjmowania prac mija 18 maja 2020 r. Proszę załączyć zdjęcie oświadczenia – jest dostępne w regulaminie.https://drive.google.com/drive/folders/1v9Tlv4WdEzsoygA3E6imgQJo7MrILJA1


J. Szczepankiewicz
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

W piątek 8 maja przypada Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza. Obchodzimy go od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja). W tym roku obchodzimy 35-lecie tego święta. Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w życiu szkoły, w nauce, zwiększenia prestiżu bibliotekarzy oraz zainteresowania książką jak największego kręgu społeczeństwa. Tegoroczne hasło  „XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek” brzmi „Zasmakuj  w bibliotece”. Autor hasła Mariusz Nakielny tak uzasadnia jego wybór „Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa.” Ciekawe materiały na temat Tygodnia Bibliotek znajdzie tutaj https://drive.google.com/drive/folders/1v9Tlv4WdEzsoygA3E6imgQJo7MrILJA1


J. Szczepankiewicz

 


 

 

KOMUNIKAT

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem Nr 17/2020 z dnia 6 maja 2020 r. orazpo przeprowadzonej diagnozie wśród rodziców  dotyczącej uruchomienia pracy oddziałów przedszkolnych,  w uzgodnieniu z organem prowadzącym zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w okresie od 6 maja 2020 r.  do 24 maja 2020 r.

 

Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego zawieszenia zajęcia nadal  są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 


Grażyna Sochacka

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem

 ZACHĘCAMY DO CZYTANIA

Nowinki wydanie 3


 Szanowni Rodzice! - komunikat

Oświadczenie

 KOMUNIKAT-KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. została przedłużona do dnia 24 maja 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. W tym czasie nauka jest realizowana na odległość.

Przypominam i zobowiązuję uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach oraz wykonywania i przesyłania zadanych prac do nauczycieli.


NOWE TERMINY EGZAMINÓW

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.


Grażyna Sochacka

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. gen. Władysława Andersa w Nowem

 UWAGA UCZNIOWIE

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.


MISTRZ DYKTAND I MISTRZ ORTOGRAFII

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

 

Serwis dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii". Jest on skierowany zarówno do lubiących tworzyć, jak i rozwiązywać dyktanda. Start konkursu już 24 kwietnia, potrwa on do 24 maja.   Oprócz mistrzowskich tytułów na zwycięzców czekają liczne wartościowe nagrody. W konkursowej puli czeka ponad 130 atrakcyjnych zestawów nagród. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Przyłącz się do konkursu i naucz się ortografii z przyjemnością!

 

 

 

Konkurs odbędzie się w dwóch grupach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). W drugiej natomiast, uczestnicy będą rywalizować w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6,

 

7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów otrzyma, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu. Codziennie od 25 kwietnia do wygrania będą na facebook.com/dyktandapl/ dodatkowe nagrody.

 

 

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: dyktanda.pl. Nagrody otrzyma łącznie piętnastu Mistrzów Dyktand – oznacza to nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii oraz 88 Mistrzów Ortografii – nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, a także

 

19 nagród pocieszenia w czterech kategoriach. Poprzez facebook.com/dyktandapl/ Nagrodzimy kolejne 30 osób.  W paczkach z nagrodami znajdzie się ponad 600 nagród rzeczowych (głównie książkowych) przekazanych przez sponsorów. Nagrody zostaną

 

dopasowane do kategorii wiekowej nagrodzonych.

 

 

 

Prosimy o podzielenie się tą wiadomością na Państwa:

 

 

 

- stronie internetowej; poprzez dodanie na Waszej stronie WWW wzmianki o naszym konkursie w formie kilku zdań z linkiem (www.dyktanda.pl ) lub baneru z naszym linkiem (kilka różnych rozmiarów można pobrać z naszego dysku google

 

https://drive.google.com/open?id=1cWmBZnmeYWovo9jn7-cW4JMjmCDQWRhd)

 

 

 

- profilu facebook - poprzez udostępnianie naszych postów

 

(facebook.com/dyktandapl/)

 

 

 

- przekazania tej informacji podległym placówkom

 

 

 

Sponsorzy ponad 600 nagród: Helion, Wolters Kulwer, FoxGames, Funiversity, Grupa Wydawnicza Foksal, Instytut Pamięci Narodowej, Krytyka Polityczna, Burda Książki, Świat Zabawek, Wydawnictwo Marpress, MedPharm Polska, Ortograffiti, Państwowy Instytut Wydawniczy, Poradnia K, Wydawnictwo Warstwy, Wydawnictwo Todo La Mancha, Księgarnia Tuliszków, Księgarnia Universitas, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo

 

KUL, Wydawnictwo Lemoniada, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Wolno, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Wydawnictwo Dreams, Retrocegla.pl , Wydawnictwo Promyczek

 

 

 

Sponsor logistyczny: RUCH S.A., Paczka w RUCHu

 

 

 

W w razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Do zobaczenia na Dyktanda.pl

 

Zespół Dyktanda.pl


 A dlaczego by nie poczytać?

Czyli o obchodach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia


 

Przebywając w domu często nie mamy pomysłu na to, jak zagospodarować sobie czas. Kwarantanna to dobry moment na czytanie i nadrabianie zaległości w lekturach. Kolejnym pretekstem, aby właśnie teraz sięgnąć po książkę są obchody Światowego Dnia Książki  i Praw Autorskich. Przypadają one na 23 kwietnia.

 

Dla literatury światowej to data symboliczna. 23 kwietnia 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir (zgodnie z kalendarzem juliańskim) oraz Inca Garcilaso de la Vega. Pomysł świętowania tego dnia zrodził się w Katalonii (Hiszpania) w 1926 roku. Wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés.

 

W Wielkiej Brytanii Dzień Książki obchodzony jest marcu. 23 kwietnia to na Wyspach Dzień Świętego Jerzego. Jest on patronem Wielkiej Brytanii i to ważny dzień w narodowym kalendarzu. Zgodnie z długą tradycją obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez niego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

 

W 1995 roku UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a stało się to na wniosek rządu Hiszpanii. To święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Zarówno pisarze, jak i wydawcy wiedzą, że bez nich rynek książki pewnie by nie istniał. Co na temat tegorocznego Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich napisał organizator obchodów?

 

- Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta, a ludzie muszą ograniczyć czas przebywania na zewnątrz, moc książek powinna być wykorzystywana do zwalczania izolacji, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania naszych horyzontów – podało UNESCO na swojej stronie w tekście „Dlaczego czytanie jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek”.

 

Zachęcam do sięgnięcia po książkę. Materiały dotyczące  tej tematyki znajdziecie pod linkiem biblioteka – dysk Google.


 

Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany.

 

Józef Czechowicz


 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.


 

Wisława Szymborska


 

Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.


 

Carlos Ruiz Zafón, „Cień wiatru”


 

Książki były dosłownie wszędzie! Przy każdej ścianie stały wypchane nimi schludne półki. Zza książek nie widać było koloru ścian. Na okładkach – czarnych, czerwonych, szarych i w ogóle we wszystkich możliwych kolorach pyszniły się litery wszelkich krojów i wymiarów. Była to najpiękniejsza rzecz, jaką Liesel Meminger widziała w swoim życiu.


 

Markus Zusak, „Złodziejka książek”


 

Julita Szczepankiewicz


 22 kwietnia nasza planeta obchodzi swoje święto


 

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, ustanowionym pół wieku temu  ( 1970 r). Przypada na 22 kwietnia. W Polsce świętujemy Dzień Ziemi od 1990 r. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Działanie na rzecz klimatu". Chodzi o podjęcie działań na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.


 

Dzień Ziemi to symboliczna data, która przypomina nam o tym, że walka o dobro naszej planety wciąż trwa i każdy z nas może przyłączyć się do pokojowej batalii. I dlatego to święto powinno trwać przez cały rok, bo w trakcie 365 dni mamy szansę zrobić coś dobrego dla siebie i Ziemi. Celem święta jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia środowiska, ochronę zasobów naturalnych oraz promowanie postaw proekologicznych. Co każdy z nas może już teraz zrobić, aby pomóc Matce Ziemi? Segregować odpady, korzystać z wielorazowych opakowań, oszczędzać energię i wodę, nie marnować żywności, stosować ekologiczne środki czystości, kupować produkty z tworzyw naturalnych i nie śmiecić. Jedną z najsłynniejszych ekoaktywistek jest Greta Thunberg. Nastolatka ze Szwecji zasłynęła ekologicznymi protestami przed parlamentem  w Sztokholmie. Potem jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Ekolożka, która skończyła na początku tego roku dopiero 17 lat była zapraszana na najważniejsze debaty na całym świecie. Była inicjatorką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, który odbył się w ponad 150 państwach. Wystąpiła w Parlamencie Europejskim oraz wzięła udział w szczycie klimatycznym ONZ. Została też wyróżniona tytułem Człowieka Roku przez magazyn "Time".

 

 

 

Więcej ciekawostek na temat Dnia Ziemi i tematyki przyrodniczej znajdziecie pod linkiem świetlica – dysk Google. Zapraszam.

 

 

 

Julita Szczepankiewicz
#zostanwdomu i naucz się programować


 

Komputery nie rozumieją skomplikowanej mowy ludzkiej, więc aby efektywnie się z nimi komunikować musimy używać zbioru poleceń. Kodowanie jest językiem przyszłości, który obecnie jest już ważną częścią otaczającej nas rzeczywistości. Programowanie to doskonała, rozwijająca myślenie zabawa, z której korzyści trudno zliczyć, np. daje możliwość nabycia przez uczniów umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów. Pojawiła się możliwość skorzystania z bezpłatnych zdalnych warsztatów programowania dla dzieci w wieku 8-13 lat, czyli specjalnej  edycji programu UPC Future Makers. Uczniów zainteresowanych programowaniem zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zostanwdomu-i-naucz-sie-programowac.


 

Julita Szczepankiewicz