link do bip

 


INNOWACJA PEDAGOGICZNA

"W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU"


 

W bieżącym roku szkolnym realizowana jest w naszej szkole innowacja pedagogiczna „W średniowiecznym zamku”, której autorem jest p. Grażyna Sobczyk.  
Adresatami innowacji są uczniowie klas VI - VIII Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem.    
Głównym celem innowacji jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat życia codziennego mieszkańców zamku w średniowieczu.  
Innowacja realizowana jest w terminie od 15.09.2018 r. do 31.05.2018 r.  
Uczniowie w trakcie trwania innowacji będą pogłębiać swoją wiedzę na temat życia ludzi (w zależności od ich urodzenia, pozycji w hierarchii społecznej)  w epoce średniowiecza oraz średniowiecznych wzorców osobowych, zwyczajów, rozrywek i najsłynniejszych postaci tej epoki.
Doskonalić swoje umiejętności plastyczno-techniczne projektując i wykonując samodzielnie i z pomocą dorosłych stroje i rekwizyty potrzebne do prezentacji podsumowującej innowację.  
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli na zakończenie innowacji przygotują pokaz, podczas którego przedstawią krótką charakterystykę epoki średniowiecza, zaprezentują przygotowane przez siebie postacie, ich stroje i rekwizyty charakterystyczne dla tych postaci oraz epoki, w której żyły oraz scenki z  życia mieszkańców średniowiecznego zamku.  
Podsumowaniem innowacji będą:    
-przedstawienie przez uczniów klas VI-VIII krótkiej charakterystyki epoki średniowiecza, połączone z prezentacją średniowiecznej uczty, turnieju rycerskiego, tańca dworskiego, strojów i rekwizytów charakterystycznych dla mieszkańców średniowiecznego zamku;  
-zamieszczenie fotorelacji na stronie internetowej szkoły; 
-ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli ( opinia na temat realizacji projektu).

 

 

 

autor tekstu: Grażyna Sobczyk

 POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM

 

Jak każdego roku w naszej szkole odbyła się zbiórka na rzecz bezdomnych psów przebywających w pobliskich schroniskach. 
W tym roku wspieraliśmy harcerzy z kutnowskiego hufca w zbiórce pod  hasłem „Ocieplamy psią budę”. Dzięki wspaniałomyślności dzieci, rodziców i nauczycieli naszej szkoły zebraliśmy dużą ilość suchej i mokrej  karmy, a także koce, ręczniki, pościel i słomę do ocieplenia psich bud.  
Nasza zbiórka jeszcze trwa przez cały grudzień. Bardzo prosimy o wsparcie.
W imieniu bezdomnych psów ze schroniska SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

Jak co roku przypominamy , że każdy człowiek powinien znać grupę pięciu swobód zwierząt, jakie można rozpatrywać mówiąc o edukacji humanitarnej:  
1.Wolność od głodu i pragnienia - poprzez zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu, co zapewni zwierzęciu zdrowie i siły.  
2.Wolność od niewygód - zwierzę powinno mieć swoje własne legowisko, miejsce, gdzie może się schronić i czuć bezpiecznie.  
3.Wolność od bólu, ran i chorób - dzięki profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom, a w razie konieczności szybkiemu diagnozowaniu choroby i jej szybkim leczeniu, bez szkodliwej zwłoki w postępowaniu.  
4.Wolność naturalnego zachowania się - zwierzę musi mieć zapewnioną odpowiednią dla siebie przestrzeń życiową, warunki bytowania oraz co jest również ważne, prawo do towarzystwa innych zwierząt.  
5.Wolność od strachu - poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki i traktowaniu, które nie powoduje cierpienia psychicznego, wywołującego szereg szkodliwych i niebezpiecznych dla otoczenia zmian w zachowaniu się zwierzęcia.

 

autor tekstu: Grażyna Sobczyk
autor zdjęć: Beata Jańczy
 W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

  Stulecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę uczciliśmy koncertem pieśni patriotycznych i wojskowych, w wykonaniu uczniów klasy czwartej. Organizatorami przedsięwzięcia byli nauczyciele: p. Grażyna Sobczyk i p. Tomasz Szczygieł.  
Podczas koncertu usłyszeliśmy wzruszające i niezapomniane pieśni i piosenki patriotyczne oraz wojskowe z różnych okresów walk o niepodległość. Mimo chłodnej pogody rozgrzana publiczność chętnie śpiewała razem z wykonawcami.  
Zwieńczeniem koncertu było wspólne zaśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, przez małych artystów, publiczność oraz przybyłych na koncert gości.

 

 

 

autor tekstu: Grażyna Sobczyk
autor zdjęć: Aleksandra Antoniewicz
 PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

 

31 października 2018r. odbył się apel SKO pod tytułem „ Październik to miesiąc oszczędzania” zorganizowany przez opiekunkę Sławomirę Woźniak. Podczas apelu odbyło się krótkie przedstawienie. W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy III. Po przedstawieniu, opiekunka SKO zachęciła wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie- „Ekologiczny stworek z odpadów”.

 


ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS...

 

Pasowanie na ucznia jest ważnym momentem w życiu każdego pierwszoklasisty oraz jego rodziców. W dniu 10 października 2018 r., podniosłym nastroju, w otoczeniu zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i starszych kolegów odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa.
Zanim uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste przyrzeczenie, zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawcy Grażyny Sobczyk. Pierwszaki z wielkim zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki o szkole. Kulminacyjnym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów.  
Składając ślubowanie na sztandar szkoły pierwszoklasiści przyrzekali: „Być dobrym i uczciwym. Strzec honoru i dobrego imienia szkoły. Szanować nauczycieli i rodziców. Uczyć się tego, co piękne. Kochać Ojczyznę”. Następnie pani dyrektor Grażyna Sochacka dokonała pasowania na ucznia przez symboliczne dotknięcie lewego ramienia wielkim ołówkiem.
Każdy świeżo pasowany pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek . Dzieci otrzymały również upominki od zaproszonych gości.  
Rodzice uczestniczący w uroczystości z dumą, a czasami nawet z łezką w oku obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci.

 

Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy zapału do nauki oraz samych sukcesów w szkole!

 

autor tekstu: Grażyna Sobczyk
autor zdjęć: Grzegorz Kubicki
 OGÓLNOPOLSKA INNOWACJA -"A TO POLSKA WŁAŚNIE..."

 

Z okazji 100lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Innowacji - „A to Polska właśnie…”.

 

W dzisiejszych czasach tradycyjne wysyłanie pocztówek odchodzi w niepamięć. Uczniowie piszą do siebie przede wszystkim maile, SMSy czy też wiadomości na portalu społecznościowym. Wszyscy idziemy z duchem czasu zapominając, że pisanie tradycyjnych listów ćwiczy motorykę, wyobraźnię i cierpliwość oraz w oczywisty sposób rozwija kreatywność. Listy są czymś wyjątkowym, magicznym, osobistym i bardzo często stają się oryginalną pamiątką na długie lata. Zdarza się i tak, że niosą za sobą pewną tajemnicę, jakąś historię… Projekt „A to Polska właśnie…” połączy ze sobą w niecodzienny sposób 101 szkół z całej Polski. Uczniowie ci, jak i nauczyciele, nigdy nie spotkali się osobiście, nie znają się nawet z widzenia. Udział w tej innowacji będzie wyjątkową lekcją historii i świetną odskocznią od prostych form dzisiejszego komunikowania się. Każda ze szkół wyśle i otrzyma 100 pocztówek z pozdrowieniami z okazji jakże zacnej rocznicy. Uczniowie adresują pocztówki, wypisują pozdrowienia, kleją znaczki i zanoszą kartki na pocztę. Z wielką niecierpliwością oczekują pozdrowień z całej Polski, a otrzymane kartki zawieszają na gazetce znajdującej na korytarzu szkolnym. W akcji uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele, a autorem innowacji była Aleksandra Antoniewicz-pedagog szkolny.
 WITAMY

W NOWYM ROKU SZKOLNYM

2018/2019


 ŻYCZYMY WSZYSTKIM

 


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

-NAGRODA BURMISTRZA DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA


 

Do najzdolniejszych uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem należy Jakub Zachmac – uczeń kl. V, który uzyskał średnią ze wszystkich przedmiotów 5,55. Dzięki swoim osiągnięciom został laureatem Nagrody Burmistrza Krośniewic „Na Najlepszego Ucznia”. Jakub to uczeń wzorowo wywiązujący  się z obowiązków szkolnych. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły biorąc udział w wielu akademiach i imprezach szkolnych.  Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział  w uroczystościach szkolnych i lokalnych wraz z Pocztem Sztandarowym. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego oraz zastępcy przewodniczącej Samorządu Klasowego. Bardzo chętnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w konkursach szkolnych, gminnych  i  powiatowych oraz turniejach sportowych zdobywając wysokie wyniki. Nadmienić należy, iż  w tym  roku szkolnym  zdobył 100% frekwencję.
ZIELONA SZKOŁA

TORUŃ-JASTRZĘBIA GÓRA-GDAŃSK-GDYNIA-JASTARNIA-HEL-MALBORK

 

Upalny poranek powitał nas bo na Zieloną Szkołę już przyszedł czas.

 

Do autokaru zgodnie weszliśmy i swoje miejsca wnet zajęliśmy.

 

Pierwszym przystankiem piękny Toruń był. To miasto piernika, więc każdy co sił szukał piekarni, by kupić piernik, którego może nagryzł Kopernik?

 

Gdy do Jastrzębiej Góry już dotarliśmy to z naszym morzem się witaliśmy. Starsi nad morzem w „ziemniaka” grali i nowe zabawy wciąż wymyślali.

 

Z Gdańska na Westerplatte statkiem płynęliśmy, o walkach żołnierzy wiele słyszeliśmy, a czerwone maki przy pomniku złożyliśmy.

 

W Gdyni Muzeum Morskie było i wszelkimi okazami nas zachwyciło.

 

A na Helu małe foczki przypłynęły do zatoczki. Tam się w wodzie wygłupiały , kunszt cyrkowy pokazały.

 

Ze szkołą z Wroczyn tam byliśmy, więc się też z nimi zaprzyjaźniliśmy. Wspólne dyskoteki nas wszystkich zjednoczyły, o nowych przyjaźniach nie zapomnimy…
GINĄCE ZAWODY-WYCIECZKA DO BOLIMOWA

 

Dnia 12 czerwca 2018 r. uczniowie klas młodszych wzięli udział w wycieczce do Bolimowa. Celem naszej wyprawy było zapoznanie dzieci z ginącym już zawodem garncarza i trudną sztuką tworzenia wycinanek ludowych.  
W warsztacie garncarskim rodziny Konopczyńskich poznaliśmy etapy powstawania naczyń glinianych.  Spróbowaliśmy też swoich sił w trudnej sztuce toczenia na kole garncarskim i ręcznego lepienia naczyń i ozdób. Potem malowaliśmy gliniane naczynia według własnej fantazji. Wszystkie wykonane i ozdobione własnoręcznie naczynia zabraliśmy ze sobą do domu aby pochwalić się naszym talentem.  
Po zakończeniu warsztatów odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. To był równie ciekawy punkt programu. Po pełnej skupienia pracy w warsztacie garncarskim apetyty nam dopisywały, samodzielnie upieczone kiełbaski smakowały wyjątkowo.  
Następnie udaliśmy się do Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach wycinanki „Ptaszek bolimowski”. Po zakończeniu zajęć, wyruszyliśmy na zasłużone lody. Do domów wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. 


WYCIECZKA DO LASU

 

8 i 11 czerwca 2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi wychowawczyniami Jolantą Woźniak i Joanną Robakowską oraz dziećmi z klas I-II ze swoimi wychowawczyniami Ewą Dogadalską i Sławomirą Woźniak odwiedziły Leśną Szkółkę Edukacyjną w Krzejszach. Głównym celem wycieczki była Leśna Izba Edukacyjna, w której pracownik Nadleśnictwa Koło opowiedział nam o lesie, a w szczególności o zwierzętach i roślinach leśnych. Następnie obejrzeliśmy tablicę edukacyjną „ Leśny koncert”, gdzie dzieci zapoznały się z odgłosami różnych zwierząt. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po ścieżce, gdzie mogliśmy zobaczyć maleńkie sadzonki drzew leśnych. Następnie udaliśmy się nad staw gdzie obserwowaliśmy bogatą roślinność oraz takie zwierzęta jak: żaby, ryby i ważki. Na koniec wycieczki dzieci miały okazję upiec kiełbaski na ognisku. Troszkę zmęczeni ale jakże zadowoleni wróciliśmy do szkoły. 


KLAUZULA INFORMACYJNA

 


Szanowni Państwo!


 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach. W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Andersa w Nowem, Nowe 36 , 99-340 Krośniewice oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem, Nowe 36 , 99-340 Krośniewice

 

2. Z administratorem danych można skontaktować się telefonując pod numerem : 24 252 31 78 lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora.


3. Inspektorem danych osobowych jest Ryszard Kujawski, tel.600282112.

 

4. Z Inspektorem danych osobowych u Administratora można skontaktować się wysyłając, e-mail na odo24@wp.pl lub wysyłając pisemną korespondencję jw. z dopiskiem „IOD”.

 

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane osobowe – imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer pesel, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, dane rodziców (prawnych opiekunów), informacje o potrzebie zajęć specjalistycznych, (zajęcia logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz informacje o pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zalecenia zdrowotne, wizerunek; dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) – imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.

 

6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wykonywania ciążącego na przedszkolu obowiązków prawnych związanych z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 2361).

 

7. Rodzice (opiekunowie prawni) posiadają prawo do: - żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, - przenoszenia danych, -wniesienia skargi do organu nadzorczego, -cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

9. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa.

 PROJEKT POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ"

Już  kolejny raz uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem uczestniczyli w  projektu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać.
Główne cele projektu to:  
- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,  
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,  
- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),  
- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,  
- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.  
Cotygodniowe zajęcia odbywały się w kutnowskim Aquaparku od 6 kwietnia do 19 czerwca 2018 r. Obejmowały 20 godzin nauki pływania.  Prowadzone były przez instruktora pływania Pana Andrzeja Grzegorka, pod nadzorem ratowników.  
Dzieci na zajęcia dowożone były autobusem szkolnym pod opieką wychowawcy klasy. Trzecioklasiści bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.    
Zadaniem programu nauki pływania było doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych umiejętności pływania, rozwijanie sprawności fizycznej, a także uświadomienie dzieciom i  rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą uprawianie sportów.  
Na zakończenie zajęć został  przeprowadzony sprawdzian poziomu opanowania przez dzieci podstawowych umiejętności pływackich.  
Zajęcia na pływalni były okazją do wspaniałej zabawy. Dostarczyły dzieciom dużo radości, możliwość sportowej rywalizacji i satysfakcję z nowo nabytych umiejętności i osiągniętych wyników sprawdzianu.     


OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

 

3 czerwca 2018 r. maluchy z oddziałów przedszkolnych 4,5 i 6 letnich wzięły udział w XXIII Olimpiadzie Przedszkolaka w Krośniewicach.


 

Dzieci brały udział w następujących konkurencjach:

 

-bieg na 30 metrów

-skok w dal z miejsca

-rzut piłeczką tenisową

-sztafeta biegowa

-bieg na 100m


Wszyscy super się bawili, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

PRZEDSZKOLAKI W KOMENDCIE

POWIATOWEJ POLICJI W KUTNIE

 

Dnia 30 maja 2018 roku odbyła się wycieczka dzieci z oddziałów przedszkolnych do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Głównym celem wycieczki było zapoznanie z pracą policjanta, zwiedzanie budynku, przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz informacje o bezpiecznym wypoczynku podczas zbliżających się wakacji i bezpiecznym wypoczynku nad wodą.

 

Dzieci miały okazję zobaczyć policyjne korytarze, pomieszczenia wydziałów, w których pracują kutnowscy policjanci, pomieszczenia centrum dowodzenia, pokój technika kryminalistycznego. Dowiedzieliśmy się wiele o pracy technika kryminalistycznego, czyli w jaki sposób ściąga się odciski palców i zbiera ślady. Przedszkolaki mogły zrobić odciski swoich palców i zabrać na pamiątkę. Dzieci najbardziej były zafascynowane radiowozami policyjnymi oraz nieoznakowanymi motocyklami. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał książeczkę edukacyjną

 

,, Bezpieczne przedszkolaki” z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

 

W podziękowaniu dzieci wręczyły mundurowym własnoręcznie wykonane laurki. Po wizycie wiele dzieci zadeklarowało, że w przyszłości wstąpi w szeregi policji.

 


WYCIECZKA DO JURA PARKU
W SOLCU KUJAWSKIM

 

28 maja 2018r odbyła się wycieczka do Jura Parku w Solcu Kujawskim.

 

Pierwszym punktem planu była ścieżka edukacyjna, pani przewodnik opowiedziała nam o dinozaurach, pokazała ciekawe modele. Dzieci miały okazję zapoznać się z epoką, w której żyły dinozaury. Zwiedzaliśmy muzeum skamieniałości. Dodatkową atrakcją było obejrzenie filmu w wersji 5 D, który przybliżył okres z dziejów Ziemi. Na koniec poszliśmy na olbrzymi plac zabaw, na którym dzieci mogły korzystać z wielu atrakcyjnych urządzeń. Wszyscy świetnie spędzili czas. Po tylu atrakcjach zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły. DZIEŃ MAMY

 

Dnia 25 maja 2018 r. w naszych oddziałach przedszkolnych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Po zakończeniu części artystycznej mamy otrzymały laurki, kwiaty, słodkie buziaki oraz najserdeczniejsze życzenia płynące z małych serduszek swoich dzieci. Przy słodkim poczęstunku wszyscy przeżyli wiele miłych i wzruszających chwil. ZWIEDZAMY OKOLICĘ

TUM-ŁĘCZYCA-KWIATKÓWEK

RAJD ROWEROWY 

W środę, 9 maja 2018r. odbył się 12. Gwiaździsty Rajd Rowerowy ,,Krośniewickie Maki” – cykliczna uroczystość zorganizowana w ramach obchodów 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino i 48. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa. Impreza jest stałym elementem działalności lokalnych instytucji: Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Muzeum im. Jerzego Dunin– Borkowskiego w Krośniewicach oraz Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, a wsparcia organizacyjnego udzielają władze samorządowe. Na miejscu zbiórki przy pomniku gen Władysława Andersa (o. godz. 9:00) zameldowaliśmy się punktualnie.


Na skwerze miejskim w Krośniewicach, przed pomnikiem, którego odsłonięcie nastąpiło równo pięć lat temu, zgromadzili się wszyscy uczestnicy święta patriotycznego, a nasi uczniowie w imieniu kombatantów złożyli wiązankę kwiatów. Kolejnym punktem w programie uroczystości był występ naszych uczniów , którzy zaprezentowali montaż słowno - muzyczny zakończony pięknym wykonaniem pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino” przez Karolinę Wojtasiak. Odnotowano również udany debiut dwóch innych sześcioletnich wokalistek – Joli Konopińskiej i Nikoli Kowalskiej. Należy podkreślić, ze cała grupa artystyczna, przygotowana przez nauczycieli Annę Świebodzińską i Łukasza Marciniaka, z zaangażowaniem przedstawiła swój program bogaty w utwory muzyczne i zasłużyła na gorące brawa.


 

Dalsza część imprezy miała charakter edukacyjny i rekreacyjno - sportowy, oparty na zasadach współzawodnictwa. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych uczniów udało nam się zdobyć drugie miejsce.


 

Krośniewickie Maki odbyły się przy pięknej pogodzie, z licznym udziałem dzieci i młodzieży. Jest to cykliczna impreza, ale organizatorzy dokładają starań, aby co roku uczestników zaintrygować i wciągnąć do zabawy, nie tracąc przy tym patriotycznego wymiaru.


 

Do zobaczenia za rok…
III MIEJSCE

 

W dniu 8 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły w Finale Mistrzostw Powiatu Mini Piłki Nożnej Chłopców w Kutnie zajęli III miejsce. Trenerem chłopców jest nauczyciel wychowania fizycznego -mgr Łukasz Marciniak.
 WYCIECZKA DO POZNANIA

Na  wycieczkę  do  Poznania, każdy bez gadania musiał wstać  z  samego  rana.

Do wyjazdu  był gotowy, by  rozpocząć dzionek  nowy.

Autostradą pognaliśmy  i  Wielkopolskę  podziwialiśmy.

Łąki, lasy i ogrody, wokół było  dużo wody, no bo  Warta tutaj płynie i rozsławia swoje imię.

A nad  Wartą Poznań leży, miasto pierwszych biskupów droga młodzieży.

To stolica Wielkopolski, przecież pamięta o tym i knajder ( malec), żgajek ( chłopiec ), no i mela ( dziewczynka ), co jest  tutaj  co  niedziela.

Na tym rynku straganów wiele, są tu : drewniane koziołki, tytki ( torby ) i różne pamiątki.

Kiedy  dwunasta wybije godzina, każdy w górze głowę trzyma.

Nad zegarem ratuszowym, tam gdzie drzwiczki są  brązowe pojawiają się koziołki.

Dwa koziołki  białe, z różkami jak  rogale, wesołe  życie  wiodą, bo  nimi  się bodą.

O rogalach  też jest mowa, przecież Poznań  z tego  słynie, należy  też  wspomnieć  o  Świętym Marcinie.

Był  to  rycerz bardzo dobry i  nad  wyraz  raczej  szczodry.

Umiał  dzielić się  z  biednymi, z  żebrakami  no i tymi, którzy  w  bojach  się  wsławili, aż podkowy pogubili.

Jego  sława  do  dziś przetrwała, a na  pamiątkę są rogale marcińskimi  dzisiaj  zwane, do  podków też  porównywane.

W  znanej  piekarni  również  byliśmy i kunsztu piekarza  zakosztowaliśmy.

W  marcińskiej  piekarni  rogale pachniały  z białym lukrem  i  makiem, no i przepis  cały.

Wielka  palmiarnia  nas  też  zachwyciła, pani  przewodnik była tak  miła,że nam o  roślinach  egzotycznych  mowiła.

W tej  palmiarni  latały  motyle jakie kolorowe i  było  ich  tyle, że przez  siateczki się przedostawały i nowe pomieszczenia  sobie też  zwiedzały.

Ich  skrzydła były jak  dziecięce dłonie, a  na  nich  mazaje,  czasami  oczęta, które przestraszyły niektóre dziewczeta.

Z  tej  wycieczki  wynieśliśmy  wiele wiadomości.

Wiemy  jak  wypieka  się  rogale i kto w  katedrze  gości.

Dlaczego  symbolem  Poznania są  dwa małe koziołki i dlaczego  wszyscy kupują  pamiątki.

Gwarę  też  znamy, znów tam  pojedziemy, gdyż koziołeczki  też powitać  chcemy.

 

  


KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

 

Dziewczynki z naszych oddziałów przedszkolnych wzięły udział 26 kwietnia 2018 r., w Konkursie  Piosenki Patriotycznej ,,Rozszumiały się wierzby płaczące’’, organizowanym przez Miejskie Przedszkole w Krośniewicach. Konkurs miał na celu kształtowanie wśród dzieci wartości patriotycznych.

 

Grand Prix zdobyła Karolina Wojtasiak, która zaśpiewała piosenkę ,,Czerwone Maki na Monte Cassino”.

 

W kategorii 5-6 – latki I miejsce zdobył duet: Jolanta Konopińska i Nikola Kowalska, które zaśpiewały ,,Serce w plecaku”.

 

Serdecznie gratulujemy! I MIEJSCE PÓŁFINAŁÓW POWIATOWYCH

I miejsce półfinałów powiatowych chłopaków z rocznika 2005 i młodsi.  Jedziemy na finały powiatowe -chłopcy pokonali SP z Ostrów 4:2 i SP Imielno 2:0. Cały zespoł wykonał super pracę, a mvp turnieju został Antoni Majkowski. Drużyna dziewczyn dzielnie walczyla zajmując IV miejsce. 


JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE MAM TALENT

 

W dniu 21.03.2018r. odbyła się  długo oczekiwana II edycja konkursu dla dzieci „MAM TALENT". Szkolny show został zorganizowany przez nauczyciela muzyki pana Łukasza Marciniaka.
Do udziału zgłosiło się wielu uczniów w różnorodnych prezentacjach. Były to popisy taneczne, muzyczne, sportowe,recytatorskie, teatralne oraz śpiewacze. Rewelacyjna publiczność tj. nasi uczniowie i nauczyciele reagowała żywiołowo. Dopingowali, oklaskiwali i wspierali jak tylko mogli wykonawców, doceniając ich odwagę i talent. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!! Byliście cudowni!!!


 

Kategoria starsza

I miejsce- Magdalena Kaczmarek

II miejsce- Kacper Zbonikowski i Patryk Skibinski

III Julia Jedrzejczak

Wyróżnienia: brzydkie kaczatka w skladzie Mateusz Matusiak Wojciech Dzikowski Kacper Komorowski Kacper Kaminski

Kategoria młodsza

I miejsce Lena Kaczmarek
II miejsce Nadia Konopińska
III miejsce Jolanta Konopińska


SPOTKANIE Z PIOTREM REISSEM


Dnia 12 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z byłym piłkarzem Lecha Poznań oraz reprezentantem Polski Piotrem Reissem, który obecnie prowadzi razem z Prezesem Piotrem Mateckim Akademię Piłkarską dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkania Pan Piotr opowiedział o swojej karierze piłkarskiej. Uczniowie mieli okazje na uzyskanie autografów jak również na branie udział w konkursie wiedzy o piłce nożnej gdzie zostali nagrodzeni. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie. 

 


FILHARMONIA ŁÓDZKA

10 marca uczniowie klas IV-VII wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się do Filharmonii Łódzkiej.Podczas zwiedzania podziwialiśmy piękne sale koncertowe, poznaliśmy tajemnice instrumentów muzycznych oraz zaglądaliśmy za kulisy. Po zwiedzeniu całej Filharmonii uczniowie wzięli udział w warsztatach muzycznych ''W co bawiliśmy się 200 lat temu''
Razem z muzykami z zespołu Dzikie Jabłka wybraliśmy się w daleką muzyczną podróż, nauczyliśmy się i przypomnieliśmy polskie (i nie tylko) zabawy muzyczne, które sprawiały radość dzieciom w dawnych czasach.
Czy dzisiaj możemy sobie wyobrazić, że kiedyś nie było na świecie play station4? w telewizji nie "leciało" przez twe oczy zielone?

  

 


WSPÓLNIE O KONSTYTUCJI

 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Wszelkie informacje dostępne pod linkiem ---> rekrutacja

Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym --->terminy

 WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI EC1 ŁÓDŹ 

16 lutego wybraliśmy się na wycieczkę do łódzkiego Centrum Nauki i Techniki w EC-1. Największe zainteresowanie wzbudziła kino sferyczne, lecz sama wystawa, poznawanie funkcjonowania dawnej elektrowni i sprawdzanie wiedzy fizycznej i chemicznej - też okazało się fajną zabawą. Chętnie braliśmy udział w doświadczeniach i grach edukacyjnych i to z wieloma  sukcesami. Spacerkiem udaliśmy się na Dworzec  Łódź Fabryczna, a stamtąd na ul. Piotrkowską. Po drodze mogliśmy obserwować bajkowe pomniki, murale i piękne kamienice tego fascynującego miasta. Pogoda dopisała, humory tym bardziej. Wszyscy zadowoleni wróciliśmy z niezapomnianej wycieczki.


WALENTYNKI 2018 R.

 

Już od rana w szkole dało się czuć miłosny klimat. Większość uczniów miała czerwony strój, a na korytarzu wisiały balony w kształcie serca. Każdy dyskretnie wrzucał kartki i liściki do skrzynki walentynkowej. Poczta działała dość prężnie i dostarczała wyznania miłości od cichych wielbicieli i wielbicielek. Odbyła się także dyskoteka na której królowała muzyka romantyczna. Zakochańcy mogli zrobić pamiątkową fotkę na naszej miłosnej ściance. Wszystkim życzymy duuuużo miłości.

 

FERIE ZIMOWE

 


DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Uroczystości związane ze świętem Babci i Dziadka odbyły się 26 stycznia. Przedszkolaki bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoją miłość i szacunek kochanym Babciom i Dziadkom prezentując program artystyczny rozpoczynający się słowami: „ Moja Babcia i Mój Dziadek to wspaniali są Dziadkowie…”. Dzieci wręczyły niespodzianki  przygotowane w przedszkolu wspólnie ze swoimi paniami. Uroczystość zakończono wspólną gościną przy torcie. To wyjątkowe spotkanie było pełne radości i szczęścia.

BAL KARNAWAŁOWY


W dniu 25 stycznia sala gimnastyczna zamieniła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. Bal poprowadzili dj, który od pierwszych taktów skocznej muzyki zagrzewał dzieci oraz ich opiekunów do wspólnej zabawy i korowodów tanecznych. Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.


UŁAŃSKIE ŻYCIORYSY


Uczniowie klas V, VI i VII, pod kierunkiem nauczyciela p. Grażyny Sobczyk, wzięli udział w konkursie historyczno – plastycznym „Z kawalerią przez wieki”. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie wspólnie ze Stowarzyszeniem Polski Klub Kawaleryjski. Konkurs objęty został honorowym patronatem Starosty Kutnowskiego.  
Zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu na podstawie wybranego życiorysu kawalerzysty z terenu Powiatu Kutnowskiego z książki „Ułańskie życiorysy”. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem kutnowskim, kultywowanie pamięci o polskich kawalerzystach, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.  
Po rozstrzygnięciu konkursu, jego uczestnicy zaproszeni zostali do Starostwa Powiatowego w Kutnie. Tam laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które wręczyli: Krzysztof Debich Starosta Kutnowski, Marek Drabik członek Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski i Jacek Gałka Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Nagrody dla zwycięzców, prezenty dla indywidualnych uczestników oraz nagrody dla szkół ufundował Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie i Starostwo Powiatowe w Kutnie.  
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła: Paulina Bartniak. Wyróżnienia otrzymali: Wojciech Dzikowski i Julia Świecka.  
Serdecznie gratulujemy!


POMAGAMY ZWIERZĘTOM

 

Przed świętami zakończyła się w naszej szkole kolejna zbiórka na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych „Przyjaciel” w Kotliskach koło Kutna. Dzięki Waszym dobrym serduszkom zebraliśmy ponad 100 kg karmy suchej i prawie 30 kg karmy mokrej oraz poduszki, koce, a nawet kilka zabawek. Jesteście wspaniali! W imieniu bezdomnych psów ze schroniska DZIĘKUJEMY!


 

Przy okazji chcemy Wam przypomnieć, że każdy człowiek powinien znać grupę pięciu swobód zwierząt, jakie można rozpatrywać mówiąc o edukacji humanitarnej:


 

1.Wolność od głodu i pragnienia - poprzez zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu, co zapewni zwierzęciu zdrowie i siły.

 

2.Wolność od niewygód - zwierzę powinno mieć swoje własne legowisko, miejsce, gdzie może się schronić i czuć bezpiecznie.

 

3.Wolność od bólu, ran i chorób - dzięki profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom, a w razie konieczności szybkiemu diagnozowaniu choroby i jej szybkim leczeniu, bez szkodliwej zwłoki w postępowaniu.

 

4.Wolność naturalnego zachowania się - zwierzę musi mieć zapewnioną odpowiednią dla siebie przestrzeń życiową, warunki bytowania oraz co jest również ważne, prawo do towarzystwa innych zwierząt.


5.Wolność od strachu - poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki i traktowaniu, które nie powoduje cierpienia psychicznego, wywołującego szereg szkodliwych i niebezpiecznych dla otoczenia zmian w zachowaniu się zwierzęcia.